Επίδοση Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας & Μαθησιακών Προφίλ (photos)

Τα δεδομένα με τον Covid-19 δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε την συνηθισμένη τελετή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας για την επίδοση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στους επιτυχόντες στις εξετάσεις Ιουνίου 2021, οπότε, το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021, στον εξωτερικό χώρο του σχολείου μας οργανώσαμε μια σεμνή τελετή, στην οποία, εκτός από τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, δώσαμε και τα μαθησιακά προφίλ στους νέους μαθητές του σχολείου μας, μετά απ’ τα αντίστοιχα τεστ στα οποία είχαν υποβληθεί στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2021.

 

Share