ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ – Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012-13 – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Οι έλεγχοι για το Γ τρίμηνο της περιόδου 2012-13, καθώς και τα ενδεικτικά, θα δοθούν το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 με το ακόλουθο πρόγραμμα (Η τάξη και το τμήμα κάθε μαθητή αναφέρεται στην κάρτα διδάκτρων του/της)

5.30μμ: A Junior class

6.00μμ: BJ2, B class, D class, E class

6.30μμ: A1

7.00μμ: BJ1, A3, C class

7.30μμ: A2

Share