Πρώτοι εμείς!

May 27, 2013

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ – Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012-13 – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΤ (Α2) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2013 – 6/6 Ποσοστό Επιτυχίας 100%