ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΤ (Α2) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2013 – 6/6 Ποσοστό Επιτυχίας 100%

Αγοραστός Ευάγγελος Γ. (distinction)

Αγοραστός Ευθύμιος Γ. (distinction)

Βογιατζόγλου Αθηνά Γ. (distinction)

Βογιατζόγλου Άρτεμις Γ. (pass)

Νταμουράκης Μανούσος Π. (merit)

Τσάλα Γεωργία Ν. (pass)

 

(distinction 90-100% / merit 85-89% / pass 70-84%)

Share