Από τον Μάιο 2022, το ‘ΝΕΟΝ’ ΚΞΓ είναι το πρώτο πιστοποιημένο και αποκλειστικό κέντρο εξετάσεων της Language Cert στην Αίγινα και την Κυριακή 12 Ιουνίου 2022 έγιναν οι πρώτες εξετάσεις – γραπτές και προφορικές – στο χώρο του σχολείου μας!

 

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin