Το Επαναστατικό Πρόγραμμα QLS JUMP Για Παιδιά 6-9 Ετών

QLS-JUMP

Με το βλέμμα στραμμένο στην πρωτοπορία και στις νέες εκπαιδευτικές εξελίξεις και με γνώμονα το να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο, σύγχρονο και αποτελεσματικό στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, προσθέτουμε στις ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες για τους μαθητές μας, τη νέα διδακτική μέθοδο QLSJUMP.

Η μέθοδος QLSJUMP:

  • εστιάζει στην συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της Αγγλικής γλώσσας (Phonics) που φέρουν τη σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών, με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.
  • λαμβάνει υπ’όψιν το μαθησιακό προφίλ του μαθητή με βάση το βραβευμένο QLP (QLS Learning Profile) – Τεστ Πολλαπλής Νοημοσύνης για διαφοροποιημένη διδασκαλία.
  • ενισχύει την πρόσληψη και διατήρηση της νέας γνώσης με τρόπο παιγνιώδη και ψυχαγωγικό μέσα από τη διαδικτυακή μας πλατφόρμα, QLS iLearn.
  • προάγει την αποδοτικότερη επεξεργασία της νέας πληροφορίας επειδή είναι:
  • συστηματική
  • ομαδοσυνεργατική
  • πολυαισθητηριακή
  • βιωματική
  • μαθητοκεντρική
  • συναρπαστική!
Share