ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΓΕΛ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

October 28, 2018

ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ CAMBRIDGEΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ – ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΑΣ