ΕΛΕΓΧΟΙ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ – ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-12 – Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011-12

Το Σάββατο 9 Ιουνίου 2012 θα δοθούν οι έλεγχοι με την επίδοση των μαθητών για το 3ο τρίμηνο, καθώς και τα ενδεικτικά τους. Και για το φροντιστήριο της Αίγινας και για αυτό της Κυψέλης, οι έλεγχοι και τα ενδεικτικά θα δοθούν στο φροντιστήριο της Αίγινας (Αφαίας 17).

Οι ώρες είναι οι ακόλουθες (παρατίθεται το τμήμα του κάθε μαθητή και η ακριβής ώρα έναρξης, ενώ θα απαιτηθεί περίπου μισή ώρα – η τάξη και το τμήμα αναγράφονται στην κάρτα διδάκτρων του μαθητή):

5.30μμ: A Junior τμήμα 1, C class (όλα τα τμήματα).

6.00μμ: A Junior τμήμα 2, A Junior τμήμα Κυψέλης, D class (όλα τα τμήματα).

6.30μμ: A class (όλα τα τμήματα).

7.00μμ: B Junior τμήμα 1, B Junior τμήμα Κυψέλης, B class τμήμα 2.

7.30μμ: B class τμήμα 1.

8.00μμ: B Junior τμήμα 2.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΝΤΟΥΡΟΣ

Share