ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ – Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2011-12

ΕΛΕΓΧΟΙ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011-12

Το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 θα δοθούν οι έλεγχοι με την επίδοση των μαθητών για το 2ο τρίμηνο. Και για το φροντιστήριο της Αίγινας και για αυτό της Κυψέλης, όλοι οι έλεγχοι θα δοθούν στο φροντιστήριο της Αίγινας (Αφαίας 17).

Οι ώρες είναι οι ακόλουθες (παρατίθεται το τμήμα του κάθε μαθητή και η ακριβής ώρα έναρξης, ενώ θα απαιτηθεί περίπου μισή ώρα – η τάξη και το τμήμα αναγράφονται στην κάρτα διδάκτρων του μαθητή):

5.00μμ: A Junior τμήμα 1, C class (όλα τα τμήματα), E class (όλα τα τμήματα).

5.30μμ: A Junior τμήμα 2, A Junior τμήμα Κυψέλης, D class (όλα τα τμήματα), FC class (όλα τα τμήματα).

6.00μμ: A class (όλα τα τμήματα), CAE class (όλα τα τμήματα), CPE class (όλα τα τμήματα).

6.30μμ: B Junior τμήμα 1, B Junior τμήμα Κυψέλης, B class τμήμα 2.

7.00μμ: B class τμήμα 1.

7.30μμ: B Junior τμήμα 2.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΝΤΟΥΡΟΣ

Share