ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Στη διάρκεια όλης της χρονιάς, οι μαθητές μας παρουσιάζουν projects που δημιουργούν, είτε ατομικά είτε ομαδικά, στους συμμαθητές τους ή/και στους γονείς τους.

Με βάση τις σύγχρονες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές απαιτήσεις, είναι κάτι που θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμο, και, γι’ αυτό οι μαθητές εκπαιδεύονται να χρησιμοποιούν τα πιο σύγχρονα εργαλεία, κάτι που θα τους φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στο άμεσο και απώτερο μέλλον τους. Φυσικά, οι παρουσιάσεις γίνονται στη διδασκόμενη γλώσσα.

Share