Παρουσιάσεις Projects

December 04, 2017

Σε τακτά διαστήματα, οι μαθητές μας ετοιμάζουν εργασίες / projects, είτε με θέματα που τους έχουν τεθεί, είτε με θέματα της επιλογής τους, και τις παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους. Εδώ, μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τις παρουσιάσεις του Νοεμβρίου 2017.

‘Ανακάλυψε την Μαθησιακή σου Ταυτότητα’ – Εκδήλωση Στο Γενικό Λύκειο Αίγνας.Οι μεγαλύτεροι μαθητές εκπαιδεύουν τους νεότερους