Παρουσιάσεις Projects

July 03, 2019

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές μας ανελάμβαναν projects, έκαναν έρευνα και, στη συνέχεια, παρουσίαζαν τις εργασίες τους στους συμμαθητές τους και στους καθηγητές τους. Οι δεξιότητες παρουσίασης (presentation skills), ιδίως στα Αγγλικά, είναι, σήμερα, απαραίτητο προσόν είτε σε ακαδημαϊκό (πανεπιστήμιο κλπ) είτε σε επαγγελματικό περιβάλλον και φροντίζουμε, επί σειρά ετών, να το αναπτύσσουμε και να το ενισχύουμε.

Επίσημο Κέντρο Προετοιμασίας Εξετάσεων Cambridge – Appreciation LetterΈκθεση Κεραμικής