Παρουσίαση των μαθητών της τάξης Lower

Και οι μαθητές της τάξης του Lower παρουσίασαν αγαπημένα τους θέματα στους γονείς τους!!!

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin