Παρουσίαση των μαθητών της τάξης Advanced

Oι μαθητές της τάξης του Advanced ανέβασαν τον πήχη σε άλλο επίπεδο! Οι παρουσιάσεις τους βασίστηκαν σε μια ποικιλία, ιδιαίτερα ενδιαφερόντων, θεμάτων! Πάντα παρουσία των γονιών τους και πάντα στα Αγγλικά!!!

Share