Παρουσίαση Εργασιών (Projects) από Μαθητές Vol.3 (photos)

Σε τακτά διαστήματα, οι μαθητές του σχολείου μας παρουσιάζουν εργασίες που έχουν διερευνήσει, ψηφιοποιήσει και ολοκληρώσει οι ίδιοι, με σκοπό την εξοικείωσή τους με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε φοιτητές αλλά και επαγγελματίες του 21ου αιώνα. Θα επανερχόμαστε σε τέτοια θέματα κατά καιρούς. Εν προκειμένω, οι μαθητές παρουσιάζουν μεγάλες προσωπικότητες.

 

Share