Ολομέλεια QLS – Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2018

Στην Θεσσαλονίκη, στις 10 & 11 Φεβρουαρίου 2018, έλαβε χώρα η προγραμματισμένη, ετήσια ολομέλεια του δικτύου ποιοτικών σχολείων ξενόγλωσσης εκπαίδευσης QLS (Quality in Language Services), πιστοποιημένου με ISO.

Ο Γιάννης Ντούρος, leader στο Information Technology Team του δικτύου, παρουσίασε το νέο εκπαιδευτικό προϊόν, την πλέον εξελιγμένη ψηφιακή πλατφόρμα moodle, που θα χρησιμοποιηθεί από τα σχολεία-μέλη για μαθήματα τόσο διά ζώσης όσο και εξ αποστάσεως, σε μαθητές κάθε ηλικίας.

Share