Οι μεγαλύτεροι μαθητές εκπαιδεύουν τους νεότερους

Κάτι που συχνά γίνεται στο χώρο μας, είναι οι μεγαλύτεροι, σε ηλικία και τεχνογνωσία, μαθητές μας να καλούνται να εκπαιδεύσουν τους νεότερους. Τον Νοέμβριο έγινε εκπαίδευση για παραμέτρους της ψηφιακής μας πλατφόρμας.

 

 

Share