Νέες Διακρίσεις για το ΚΞΓ ‘ΝΕΟΝ’

Νέες Διακρίσεις για το σχολείο μας, αυτή τη φορά από το Βρετανικό Συμβούλιο!

Για μια ακόμη χρονιά το ΚΞΓ ‘ΝΕΟΝ’ αναδείχτηκε ‘British Council Addvantage Gold Member’!!!

Ακολουθούν η επιστολή του Βρετανικού Συμβουλίου προς το ‘ΝΕΟΝ’ καθώς και το πιστοποιητικό.

 

Share