Οι Επιτυχίες Μας Δεν Χρειάζονται Μετάφραση – Λίγα Λόγια Για Τα Αποτελέσματα…

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ‘ΝΕΟΝ’ είναι για μια ακόμα φορά, στα 26 χρόνια της αδιάλειπτης παρουσίας του, στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των μαθητών του για τις εξετάσεις ESOL του πανεπιστημίου Cambridge – τις κατά γενική παραδοχή υψηλότερου επιπέδου και πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς – που δεν μπορούν παρά να χαρακτηρισθούν κορυφαία, όταν σ’όλα τα επίπεδα περνούν το 93%, σ’αυτό μάλιστα του Proficiency, της δυσκολότερης εξέτασης γλώσσας παγκόσμια, φτάνουν στο 100%, όταν πανελλαδικά το ποσοστό επιτυχίας κυμαίνεται γύρω στο 20%.

Τέτοια αποτελέσματα, φυσικά, δεν επιτυγχάνονται τυχαία, αυτό αποδεικνύεται και από την διαχρονικότητά τους. Είναι προϊόν σκληρής δουλειάς και μόχθου όλων των εκπαιδευτικών που συνεργάζονται αγαστά με τους μαθητές και τους γονείς και κηδεμόνες τους. Εάν, δε, συγκριθούν τα αποτελέσματα σε βάθος ετών, τότε γίνεται προφανές ότι η δουλειά είναι ουσιώδης και επικεντρώνεται σ’αυτό για το οποίο οι μαθητές έρχονται στο κέντρο μας: στην σωστή διδασκαλία της γλώσσας, χρησιμοποιώντας ό,τι δοκιμότερο έχει να προσφέρει η τεχνολογία σήμερα και αποφεύγοντας λαϊκίστικες μεθόδους προσέγγισης και αποπροσανατολισμού.

Στα αποτελέσματα που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τον αριθμό των υποψηφίων, τον αριθμό των επιτυχόντων και το ποσοστό επιτυχίας ανά επίπεδο. Στο κάτω μέρος της κάθε ομάδας αποτελεσμάτων βλέπετε την κλίμακα ως προς το 100 του κάθε βαθμού. Επίσης, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα για το Proficiency του Πανεπιστημίου Michigan, που είναι εξέταση επιπέδου C2. Σ’αυτό το σημείο να γίνει σαφές ότι οι μαθητές διαλέγουν μόνοι τους την εξέταση στην οποία θέλουν να συμμετάσχουν, και σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται επιλογή από τους εκπαιδευτικούς του κέντρου μας προκειμένου να κρατηθούν υψηλά τα ποσοστά επιτυχίας. 

Σημ. Στο κάτω μέρος της σελίδας πατήστε στο older posts για να δείτε τα αποτελέσματα και στις υπόλοιπες εξετάσεις. 

Share