ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

-Έναρξη: Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 

• Εντατικά μαθήματα για μαθητές που θέλουν να κερδίσουν μια χρονιά.

• Μαθήματα για βελτίωση επιπέδου σε τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης για ευχάριστη εξάσκηση της Αγγλικής Γλώσσας.

• Χωρίς χρέωση, μαθήματα για παιδιά δημοτικού που δεν έχουν ξανακάνει Αγγλικά, για να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με την Γλώσσα.

Share