ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ CAMBRIDGE

Η Συνεργασία μας με τον φορέα εξετάσεων του Πανεπιστημίου Cambridge (Cambridge Language Assessment – CLA) ξεκίνησε το 1987 και συνεχίζεται αδιάλειπτα ως σήμερα. Επιστεγάζεται δε με το παραπάνω λογότυπο.

Share