ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα ξαναρχίζουν το Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2011, για όσους έχουν μάθημα το Σάββατο, και, φυσικά, την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011 για όλους, στο συνηθισμένο πρόγραμμα.

Share