Επίσημο Κέντρο Προετοιμασίας Εξετάσεων Cambridge – Appreciation Letter

Η Συνεργασία μας με τον φορέα εξετάσεων του Πανεπιστημίου Cambridge ξεκίνησε το 1987 και συνεχίζεται αδειάλειπτα. Ακολουθεί επιστολή του Βρετανικού Συμβουλίου:

British Council Appreciation Letter May-June.2019 ΝΤΡ

Share