Εξετάσεις Ιουνίου 2019

Οι εξετάσεις στις οποίες συμμετείχαν οι υποψήφιοι του ΚΞΓ & ΚΔΒΜ ‘ΝΕΟΝ’  τον Ιούνιο του 2019 ήταν, αφ’ ενός, αυτές του Πανεπιστημίου Cambridge, τις οποίες διοργάνωσε το Cambridge Assessment English (απ’ τους οποίους το σχολείο μας έχει Bronze Certificate) μέσω του Βρετανικού Συμβουλίου της Αθήνας (στο οποίο το σχολείο μας είναι Gold Member), και, αφ’ ετέρου, αυτές της Language Cert, τις οποίες διοργανώνει η People Cert. Οι πρώτες εξετάσεις διεξήχθησαν στις 8 & 9 Ιουνίου 2019, οι, δε, άλλες στις 22 & 23 Ιουνίου 2019. Όλες οι εξετάσεις έγιναν στο Γενικό Λύκειο Αίγινας.

Share