Ενημέρωση για την iLearn

Την Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου 2019, έγινε ενημέρωση για την καινοτόμο moodle πλατφόρμα iLearn στους γονείς των μαθητών των επιπέδων A Juniors, B Juniors, A Class, B Class & C Class.
Οι μαθητές αυτών των επιπέδων έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν την iLearn, η οποία είναι μοναδική στο είδος της, από τον Ιανουάριο 2019.

Share