ΕΛΕΓΧΟΙ – Γ ΤΡΙΜΗΝΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2011 θα δοθούν οι έλεγχοι με την επίδοση των μαθητών για το 3ο τρίμηνο, καθώς και τα Ενδεικτικά τους. Και για το σχολείο της Αίγινας και για αυτό της Κυψέλης, όλοι οι έλεγχοι και τα ενδεικτικά θα δοθούν στο σχολείο της Αίγινας (Αφαίας 17).

Οι ώρες είναι οι ακόλουθες (παρατίθεται το τμήμα του κάθε μαθητή και η ακριβής ώρα έναρξης, ενώ θα απαιτηθεί περίπου μισή ώρα – η τάξη και το τμήμα αναγράφονται στην κάρτα διδάκτρων του μαθητή):

5.00μμ: A Junior  τμήμα Κυψέλης, A Junior τμήμα 1 (από Βατικιώτη έως Πούντου), C τμήμα Κυψέλης, C τμήμα 1 (από Στρατηγού έως Χατζής), E class (όλα τα τμήματα).

5.30μμ: A Junior τμήμα 1(από Ρουσσέα έως Χαλδαίος), A Junior τμήμα 2, C τμήμα 1 (από Λορέντζος – Πιτσιλού), C τμήμα 2.

6.00μμ: B Junior τμήμα 1, B Junior τμήμα Κυψέλης, D τμήμα Κυψέλης, D τμήμα 1 (Βλαχάκου έως Πρέσσης).

6.30μμ: A τμήμα 2, A τμήμα Κυψέλης, D τμήμα 1 (από Χάλαρη έως Χαρτοφύλακα), D τμήμα 2, Γερμανικά (όλες οι τάξεις).

7.00μμ: A τμήμα 1.

7.30μμ: B class (όλα τα τμήματα).

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΝΤΟΥΡΟΣ

Share