ΕΛΕΓΧΟΙ – Β ΤΡΙΜΗΝΟ

 

ΕΛΕΓΧΟΙ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 θα δοθούν οι έλεγχοι με την επίδοση των μαθητών για το 2ο τρίμηνο. Και για το σχολείο της Αίγινας και για αυτό της Κυψέλης, όλοι οι έλεγχοι θα δοθούν στο σχολείο της Αίγινας (Αφαίας 17).

Οι ώρες είναι οι ακόλουθες (παρατίθεται το τμήμα του κάθε μαθητή και η ακριβής ώρα έναρξης, ενώ θα απαιτηθεί περίπου μισή ώρα – η τάξη και το τμήμα αναγράφονται στην κάρτα διδάκτρων του μαθητή):

5.00μμ: A Junior  τμήμα Κυψέλης, A Junior τμήμα 1 (από Βατικιώτη έως Πούντου), C τμήμα Κυψέλης, C τμήμα 1 (από Στρατηγού έως Χατζής), E class (όλα τα τμήματα).

5.30μμ: A Junior τμήμα 1(από Ρουσσέα έως Χαλδαίος), A Junior τμήμα 2, C τμήμα 1 (από Λορέντζος – Πιτσιλού), C τμήμα 2, FC class (όλα τα τμήματα).

6.00μμ: B Junior τμήμα 1, B Junior τμήμα Κυψέλης, D τμήμα Κυψέλης, D τμήμα 1 (Βλαχάκου έως Πρέσσης), Advanced class (CAE – όλα τα τμήματα), Γερμανικά (όλες οι τάξεις)

6.30μμ: A τμήμα 2, A τμήμα Κυψέλης, D τμήμα 1 (από Χάλαρη έως Χαρτοφύλακα), D τμήμα 2.

7.00μμ: A τμήμα 1, Proficiency (CPE – όλα τα τμήματα).

7.30μμ: B class (όλα τα τμήματα).

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΝΤΟΥΡΟΣ

Share