Εγγραφές 2021

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ‘ΝΕΟΝ’ αφού έκλεισε τριάντα τέσσερα χρόνια πορείας, συνεχίζει να εξελίσσεται.

Στα ήδη εκπαιδευτικά δεδομένα προστίθενται νέα, εξελιγμένα προγράμματα. Εξακολουθούμε με τα διαδραστικά συστήματα, με τα ηλεκτρονικά βιβλία, με το  club EFL, που μας επιτρέπουν να εφαρμόζουμε το blended learning, έναν συνδυασμό παραδοσιακής και ψηφιακής εκπαίδευσης. Από το καλοκαίρι του 2016 ΚΞΓ & ΚΔΒΜ ‘ΝΕΟΝ’ είναι μέλος του  QLS – Quality in Language Services – του ποιοτικότερου οργανισμού Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέλους του EAQUALS, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για την Ποιότητα στην Εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας.

Στην τρέχουσα χρονιά, θα χρησιμοποιηθεί με τους μικρούς μαθητές μας, κατ’ αποκλειστικότητα, η εξέλιξη του επαναστατικού συστήματος εκπαίδευσης JUMP, το οποίο εστιάζει στην συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της Αγγλικής γλώσσας (Phonics) με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής. Οι μαθητές μας θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στην εξέλιξη της moodle πλατφόρμας μας QLS iLearn η οποία είναι το πιο καινοτόμο εργαλείο στο χώρο της παγκόσμιας εκπαίδευσης και η οποία θα εμπεριέχει προγράμματα όπως το JUMP, το Book Club που επιτρέπει στους μαθητές μας να συνεργάζονται με μαθητές από άλλα σχολεία, να διαβάζουν βιβλία λογοτεχνίας παράλληλα και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, αλλά και tests για extra practice για τους υποψήφιους των εξετάσεων Cambridge, Language Cert, Michigan κλπ. Επίσης, και φέτος θα συμμετέχουμε στο debate club – αγώνες επιχειρηματολογίας με σχολεία απ’ όλο τον κόσμο!

Όπως και στις προηγούμενες εκπαιδευτικές περιόδους, θα υπάρχουν tablets που θα περιμένουν τους μικρούς μαθητές μας στην τάξη, ενώ όλοι οι μαθητές μας θα έχουν πρόσβαση στο internet στις δικές τους φορητές συσκευές την ώρα του μαθήματος. Οι γονείς θα έχουν προσωπικό username και password, με τα οποία θα μπορούν, μέσα από το link ή από την εφαρμογή που θα τους παρέχονται, να βλέπουν όλα όσα αφορούν στο παιδί τους (απουσίες, βαθμολογίες, σχόλια, διδαχθείσα ύλη, καθήκοντα, κλπ). Μόνη προϋπόθεση, να έχουν ενεργό λογαριασμό email.

Ο/Η κάθε νέος/νέα μαθητής/μαθήτρια θα περάσει από ψυχομετρικό τεστ μέσω υπολογιστή, έτσι ώστε να βρεθεί το μαθησιακό προφίλ του/της και να κορυφωθεί η εκπαιδευτική του/της εξέλιξη, κάτι που θα αποδειχτεί χρήσιμο και για το δημόσιο σχολείο. Επίσης, εφαρμόζεται το πρόγραμμα ‘Μαθαίνω να Μαθαίνω’ που σκοπό έχει να διευκολύνει τον μαθητή να αφομοιώνει γόνιμα την ύλη σε κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Share