Εγγραφές 2016

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ‘ΝΕΟΝ’ ξεκινά για την τριακοστή χρονιά της πορείας του και συνεχίζει να εξελλίσσεται.

Στα ήδη εκπαιδευτικά δεδομένα προστίθενται νέα, εξελιγμένα προγράμματα. Εξακολουθούμε με τα διαδραστικά συστήματα, με τα ηλεκτρονικά βιβλία, με το club EFL, που μας επιτρέπουν να εφαρμόζουμε το blended learning, έναν συνδυασμό παραδοσιακής και ψηφιακής εκπαίδευσης. Από το καλοκαίρι του 2016 ΚΞΓ & ΚΔΒΜ ‘ΝΕΟΝ’ είναι μέλος του QLS – Quality in Language Services – του ποιοτικότερου οργανισμού Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέλους του EAQUALS, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για την Ποιότητα στην Εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας.

Για την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο, θα υπάρχουν tablets που θα περιμένουν τους μικρούς μαθητές μας στην τάξη, ενώ όλοι οι μαθητές μας θα έχουν πρόσβαση στο internet στις δικές τους φορητές συσκευές την ώρα του μαθήματος. Οι γονείς θα έχουν προσωπικό username και password, με τα οποία θα μπορούν, μέσα από το site μας (www.neon.edu.gr) ή από την εφαρμογή μας (app), να βλέπουν όλα όσα αφορούν στο παιδί τους (απουσίες, βαθμολογίες, σχόλια, διδαχθείσα ύλη, καθήκοντα, κλπ).

Ο/Η κάθε μαθητής/μαθήτρια θα περάσει από ψυχομετρικό τεστ σε κομπιούτερ έτσι ώστε να βρεθεί το μαθησιακό προφίλ του/της και να κορυφωθεί η εκπαιδευτική του εξέλιξη, κάτι που θα αποδειχτεί χρήσιμο και για το δημόσιο σχολείο.
Επίσης, θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα ‘Μαθαίνω να Μαθαίνω’ που σκοπό έχει να διευκολύνει τον μαθητή να αφομοιώνει γόνιμα την ύλη σε κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Share