ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PΕΤ (B1) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2013 – 8/8 Ποσοστό Επιτυχίας 100%

Βογιατζόγλου Ιωάννα Γ. (distinction)

Γελαδάκης Ιωάννης Β. (pass)

Κάτσα Τζορτζίνα Ρ. (pass)

Ρουσσέα Δήμητρα Δ. (merit)

Σταυρόπουλος Παναγιώτης Κ. (distinction)

Τζινιέρη Ιρένα Κ. (merit)

Χάλαρη Ορσαλία Ε. (pass)

Χρυσοχόου Μαρίνα Ν. (merit)

 

(distinction 90-100% / merit 85-89% / pass 70-84%)

Share