ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PΕΤ (B1) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2013 – 8/8 Ποσοστό Επιτυχίας 100%

June 28, 2013

Βογιατζόγλου Ιωάννα Γ. (distinction)

Γελαδάκης Ιωάννης Β. (pass)

Κάτσα Τζορτζίνα Ρ. (pass)

Ρουσσέα Δήμητρα Δ. (merit)

Σταυρόπουλος Παναγιώτης Κ. (distinction)

Τζινιέρη Ιρένα Κ. (merit)

Χάλαρη Ορσαλία Ε. (pass)

Χρυσοχόου Μαρίνα Ν. (merit)

 

(distinction 90-100% / merit 85-89% / pass 70-84%)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΤ (Α2) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2013 – 6/6 Ποσοστό Επιτυχίας 100%ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ FCE (B2-LOWER) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012 – 12/15 Ποσοστό Επιτυχίας 80%