ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PΕΤ (B1) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012 - 12/14 Ποσοστό Επιτυχίας 92,5%

June 22, 2012

Ζωγράφου Κική Π. (merit)

Μουράτης Χρήστος Κ. (merit)

Αλυφαντή Καρμελίτα Π. (pass)

Αποστολοπούλου Νεκταρία Ξ. (pass)

Βατικιώτη Παναγιώτα Γ. (pass)

Βοσυνιώτη Ηώς Σ. (pass)

Γκρινέζος Γιώργος Κ. (pass)

Λάλιζας Αλέξανδρος Σ. (pass)

Λορέντζος Παναγιώτης Θ. (pass)

Μπαντρ Ιωάννα Μ. (pass)

Νταμουράκη Χαρά Π. (pass)

Πάνο Πλάτων Λ. (pass)

 

(distinction 90-100% / merit 85-89% / pass 70-84%)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΤ (Α2) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012 – 13/14 Ποσοστό Επιτυχίας 93%ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CAE (C1) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012