ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ FCE (B2-LOWER) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012 – 12/15 Ποσοστό Επιτυχίας 80%

June 28, 2013

Αλυφαντή Καρμελίτα Π. (grade C)

Γκόντσαρ Αναστασία Σ. (grade B)

Κάτσας Νεκτάριος Ν. (grade C – 73%)

Κοντιζά Σοφία Β. (grade C)

Κορωνάκης Κωνσταντίνος Γ. (grade B)

Μουράτης Χρήστος Κ. (grade C)

Μπήτρου Βαρβάρα Ν. (grade C)

Νταμουράκη Χαρά Π. (grade C – 70%)

Πρωτονοτάριος Ιωάννης Λ. (grade C)

Σαλίβερου Άννα Ν. (grade C)

Χατζηκωνσταντίνου Νίκος Δ. (grade C)

Βλαχάκου Άννα Β. (ESB)

 

(grade A 80-100% / grade B 75-79% / grade C 60-74%)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PΕΤ (B1) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2013 – 8/8 Ποσοστό Επιτυχίας 100%ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CAE (C1) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2013 – 5/7 Ποσοστό Επιτυχίας 72%