ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ FCE (B2-LOWER) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012 - 15/16 Ποσοστό Επιτυχίας 94%

June 26, 2012

Κάτσα Τζοάνα Ρ. (grade B)

Κοντιζά Σοφία Β. (grade B)

Λαλιώτη Φρόσω Α. (grade B)

Μαρινάκης Ανδρέας Σ. (grade B)

Στρόμπλος Όθων Π. (grade B)

Τζούλας Διαμαντής Ι. (grade B)

Αλυφαντής Δημήτρης Λ. (grade C)

Βατικιώτης Αργύρης Φ. (grade C)

Βερώνη Νικολέττα Ι. (grade C)

Βλάχου Ειρήνη Π. (grade C)

Δανδούμης Βαγγέλης Α. (grade C)

Λαδά Καλλιόπη Ι. (grade C)

Μάρας Αντώνης Η. (grade C)

Παπαγιάννη Ελευθερία (grade C)

Χατζηκωνσταντίνου Νίκος Δ. (grade C)

 

(grade A 80-100% / grade B 75-79% / grade C 60-74%)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CAE (C1) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ECPE (C2-PROFICIENCY) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ MICHIGAN – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012 – 5/7 Ποσοστό Επιτυχίας 72%