ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ECPE (C2-PROFICIENCY) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ MICHIGAN - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012 - 5/7 Ποσοστό Επιτυχίας 72%

July 01, 2012

Αλυφαντής Βασίλης Π. (Honors Listening)

Ιερωνυμάκης Γιώργος Α. (Honors Writing, Listening)

Κάππου Σοφία Π.

Τζινιέρη Μαριέτα Κ. (Honors Listening) 

Χρυσοχόου Μαριάνθη Π. (Honors GCVR, Listening)

 

(Honors 84-100% / Pass 75-83,5% / Low Pass 65-74,5%)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ FCE (B2-LOWER) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012 – 15/16 Ποσοστό Επιτυχίας 94%ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CPE (C2-PROFICIENCY) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012 – 4/4 Ποσοστό Επιτυχίας 100%