ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CPE (C2-PROFICIENCY) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2013 – 1/2

Μεντάλιας Φραγκίσκος Π. (grade C)

 

(grade A 80-100% / grade B 75-79% / grade C 60-74%)

 

Share