ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CPE (C2-PROFICIENCY) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2013 – 1/2

June 28, 2013

Μεντάλιας Φραγκίσκος Π. (grade C)

 

(grade A 80-100% / grade B 75-79% / grade C 60-74%)

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CAE (C1) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2013 – 5/7 Ποσοστό Επιτυχίας 72%Invitation