ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CPE (C2-PROFICIENCY) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012 – 4/4 Ποσοστό Επιτυχίας 100%

Ιερωνυμάκης Γιώργος Α. (grade B)

Χρυσοχόου Μαριάνθη Π. (grade B)

Αλυφαντής Βασίλης Π. (grade C)

Τζινιέρη Μαριέτα Κ. (grade C) 

 

(grade A 80-100% / grade B 75-79% / grade C 60-74%)

Share