ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CAE (C1) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2013 – 5/7 Ποσοστό Επιτυχίας 72%

Βότσης Σπύρος Δ. (C) 

Λαλιώτη Φρόσω Α. (C – 71%) 

Στρόμπλος Όθων Π. (C – 70%) 

Τζούλας Διαμαντής Ι. (C – 72%) 

Χατζής Μιχαήλ Π. (C) 

 

(grade A 80-100% / grade B 75-79% / grade C 60-74%)

Share