ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CAE (C1) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012

June 22, 2012

Μαρμαρινός Κυριάκος Π. (grade B) 

 

(grade A 80-100% / grade B 75-79% / grade C 60-74%)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PΕΤ (B1) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012 – 12/14 Ποσοστό Επιτυχίας 92,5%ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ FCE (B2-LOWER) ΠΑΝ/ΜΙΟΥ CAMBRIDGE – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012 – 15/16 Ποσοστό Επιτυχίας 94%