ΑΝΑΔΥΣΗ

Στις 10 Ιουλίου 2017, επισκεφτήκαμε για τρίτη φορά το κέντρο ψυχικής υγιεινής ‘ΑΝΑΔΥΣΗ’, πηγαίνοντας στα παιδιά εκεί δώρα που αγοράστηκαν απο συνεισφορές των μαθητών μας.

Share