ΑΝΑΔΥΣΗ

August 08, 2017

Στις 10 Ιουλίου 2017, επισκεφτήκαμε για τρίτη φορά το κέντρο ψυχικής υγιεινής ‘ΑΝΑΔΥΣΗ’, πηγαίνοντας στα παιδιά εκεί δώρα που αγοράστηκαν απο συνεισφορές των μαθητών μας.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ QLS ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017