Αναγνώριση (II) του ΚΞΓ ΝΕΟΝ απ' το Βρετανικό Συμβούλιο για τις εξετάσεις του CAMBRIDGE

August 16, 2021

Αναγνώριση (I) του ΚΞΓ ΝΕΟΝ απ’ το Βρετανικό Συμβούλιο για τις εξετάσεις του CAMBRIDGEΑποτελέσματα Εξετάσεων Περιόδου Ιουνίου 2021