Αναγνώριση (I) του ΚΞΓ ΝΕΟΝ απ' το Βρετανικό Συμβούλιο για τις εξετάσεις του CAMBRIDGE

August 16, 2021

Virtual Open DayΑναγνώριση (II) του ΚΞΓ ΝΕΟΝ απ’ το Βρετανικό Συμβούλιο για τις εξετάσεις του CAMBRIDGE