Ανάδυση

Για μια ακόμη φορά, οι ευαισθητοποιημένοι μαθητές του ΚΞΓ & ΚΔΒΜ ‘ΝΕΟΝ’ φροντίζουν, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, την ΑΝΑΔΥΣΗ. Με τα χρήματα που μάζεψαν στους κουμπαράδες των τάξεών τους στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου κατάφεραν να δώσουν χαρά στα παιδιά της Ανάδυσης, στον Φάρο της Αίγινας!  Ημέρα παγωτού για τους φίλους μας, λοιπόν!!!

Share