‘Ανάδυση’… Ξανά!!!

Με τα χρήματα που μάζεψαν οι μαθητές στη διάρκεια του 1ου τριμήνου της χρονιάς 2018-19, αγοράστηκαν πράγματα για το κέντρο ψυχικής υγιεινής ‘Ανάδυση’. Επίσης, οι μικρότεροι μαθητές μας έστειλαν ζωγραφιές!
Το ΚΨΥ ‘Ανάδυση’ είναι υποστηριζόμενο από το σχολείο μας από το 2016.

Share