‘Ανάδυση’… Ξανά!!!

Με τα χρήματα που μάζεψαν οι μαθητές στη διάρκεια του 1ου τριμήνου της χρονιάς 2018-19, αγοράστηκαν πράγματα για το κέντρο ψυχικής υγιεινής ‘Ανάδυση’. Επίσης, οι μικρότεροι μαθητές μας έστειλαν ζωγραφιές!
Το ΚΨΥ ‘Ανάδυση’ είναι υποστηριζόμενο από το σχολείο μας από το 2016.

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin