Αγάπη Για Ζωή

Τα τελευταία χρόνια, οι μαθητές και οι φίλοι του Σχολείου μας μαζεύουν πλαστικά καπάκια, τα οποία, αφού καταλήξουν στον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και Στήριξης ΑΜΕΑ ‘Αγάπη Για Ζωή’, κατοχυρώνουν αναπηρικά αμαξίδια για όσους τα χρειάζονται. Με επιστολή του, ο Σύλλογος αναγνωρίζει την συνεισφορά του ΚΞΓ & ΚΔΒΜ ‘ΝΕΟΝ’. Με τον εν λόγω Σύλλογο προγραμματίζουμε κοινές δράσεις για την επόμενη χρονιά.

 

Share