Έλεγχοι 1ου Τριμήνου περιόδου 2019-20

Οι έλεγχοι προόδου των μαθητών μας για το 2ο τρίμηνο της περιόδου 2019-20 θα δοθούν την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2020, ως ακολούθως:

Στις 4μμ θα δοθούν στην τάξη FC (Lower) και στο πρώτο τμήμα (C1) της C Class, ενώ στις 4:30μμ στο δεύτερο τμήμα (C2) της C class.

Στις 7μμ θα δοθούν στις τάξεις D και E, καθώς και στο δεύτερο τμήμα (BJ2) της τάξης B Junior και στο δεύτερο τμήμα (A2) της τάξης A class.

Στις 7:30μμ στην τάξη A Junior και στο πρώτο τμήμα (B1) της τάξης B Class.

Στις 8μμ θα δοθούν στις τάξεις CAE (Advanced) και CPE (Proficiency), καθώς και στο πρώτο τμήμα (BJ1) της τάξης B Junior και στο δεύτερο τμήμα (Β2) της τάξης Β class.

Τέλος, στις 8:30μμ θα δοθούν οι έλεγχοι στο πρώτο τμήμα (A1) της τάξης A class.

Share