Έλεγχοι Γ Τριμήνου Περιόδου 2017-18

Οι έλεγχοι προόδου των μαθητών μας για το τρίτο τρίμηνο θα δοθούν το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018, ως ακολούθως:

Στις 5.30μμ, θα δοθούν στις τάξεις C class και E class, καθώς και στα τμήματα A Junior 1 και A Class 2.

Στις 6μμ, θα δοθούν στο  τμήμα A Junior 2.

Στις 6.30μμ, στις τάξεις B class, D class και FCE class (Lower) καθώς και στο  τμήμα Β Junior 1.

Στις 7μμ, στο  τμήμα Β Junior 2.

Τέλος, στις 7.30μμ, στις τάξεις CAE (Advanced) και CPE (Proficiency) και στο τμήμα A Class 1.

 

Share