Έλεγχοι Β Τριμήνου Περιόδου 2018-19

Οι έλεγχοι προόδου των μαθητών μας θα δοθούν ως ακολούθως:

Την Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019, στις 7μμ θα δοθούν στις τάξεις B Junior, D class,  στο πρώτο τμήμα της FC (Lower) (F1) και στην CPE (Proficiency). Στις 8μμ θα δοθούν στο πρώτο τμήμα της A class (A1), και στην CAE (Advanced).

Την Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, στις 3μμ θα δοθούν στο πρώτο τμήμα της B class (B1) και στην C class, στις 4μμ στο δεύτερο τμήμα της A class (A2) και στο δεύτερο τμήμα της FC (Lower) (F2), στις 5μμ στην E class και στις 7μμ στην A Junior και στο δεύτερο τμήμα της B class (B2).

Share