Έλεγχοι Β Τριμήνου Περιόδου 2017-18

Οι έλεγχοι προόδου των μαθητών μας θα δοθούν ως ακολούθως:

Την Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018, στις 7μμ θα δοθούν στις τάξεις B Junior, D class και FC (Lower). Στις 8μμ θα δοθούν στο πρώτο τμήμα της A class (A1), στην CAE (Advanced) και στην CPE (Proficiency).

Την Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018, στις 5μμ στο δεύτερο τμήμα της A class (A2), στις 6μμ στην B class και στην E class και στις 7μμ στην A Junior και στην C class.

Επίσης, την Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018, στις 4μμ θα γίνει ενημέρωση για τις εξετάσεις (αφορά στα επίπεδα B Junior, A class, B class, C class, D class, FC (Lower), CAE (Advanced) και CPE (Proficiency)), ενώ στις 6μμ θα γίνει ενημέρωση για την εκπαιδευτική εκδρομή στην Αγγλία το καλοκαίρι του 2018.

 

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin