Άλλες γλώσσες

  • Άλλες γλώσσες

    Στους μαθητές μας προτείνουμε έναν αριθμό ιδιαίτερα σημαντικών ξένων γλωσσών, από όπου μπορούν να διαλέξουν μια δεύτερη ξένη γλώσσα με εκπτωτικά δίδακτρα.
    Οι γλώσσες αυτές συνάδουν με τις ανάγκες της εποχής και είναι, κατά τη γνώμη μας, ό,τι θα είνα απαιτητό από την αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια, δηλαδή, Γερμανικά και Ισπανικά, αλλά είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε ανάγκες σε Ρωσικά, Αραβικά και Mandarin Κινεζικά, εφ’όσον δημιουργηθούν αντίστοιχα τμήματα.

  • Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή σας;