Απονομή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας 2015 - Ίδρυμα Καψάλη, 11 Σεπτ, 2015